TripMatching
Jouw bestemming is onze missie - Marktplaats voor personenvervoer
 
Ondanks de crisis staan we nog steeds in de file en we betalen ons blauw aan onze heilige koe. Afgelopen jaar heeft 6% zijn auto de deur uitgedaan en ook bij de NS is het aantal reizigerskilometers afgenomen. Er lijkt voor het eerst sprake van een afname van mobiliteit in Nederland. Ons wagenpark is inmiddels snel aan het vergroenen, maar blijft de grootste vervuiler van Nederland. Er is steeds minder geld beschikbaar voor nieuwe infrastructuur, om verkeersproblemen aan te pakken.
TripMatching is een concept wat een integrale oplossing bied voor onze vervoersproblemen. Het ziet kans om ons sneller, goedkoper en groener te reizen met dezelfde infrastructuur. De oplossing voor het probleem is vraag en aanbod van personenvervoer beter op elkaar af te stemmen door middel van hedendaagse technologie. Tripmatching biedt hiervoor de basisarchitectuur en wil partijen aan elkaar verbinden om dit te realiseren. Vanwege de grote complexiteit is samenwerking met vele partijen noodzakelijk. Overheden, vervoersbedrijven, startups en automatiseerders zullen een gezamelijke inspanning moeten leveren om vraag en aanbod real time op elkaar af te stemmen. TripMatching is daarin graag de leidende partner!

Wat is de basisdienst?

TripMatching is de App voor persoonlijke reisondersteuning die zorgt dat je sneller, goedkoper, comfortabeler en/of groener op je bestemming komt. TripMatching introduceert een nieuwe manier van denken over vervoer. Niet langer staat het vervoersmiddel centraal, maar de reisvraag en de persoonlijke voorkeuren van de eindgebruiker. Vervoersmiddelen en vervoersstromen worden gecombineerd, ook het SamenRijden. Het denken in individuele, gescheiden vervoersstromen en ritten is verleden tijd.

 

 

TripMatching biedt:
1.            een snelle persoonlijke reisassistent met complete ondersteuning
2.            de marktplaats van Nederland waar vraag en aanbod voor personenvervoer en afgeleide diensten samenkomen.
3.            een schat aan informatie over vervoer in Nederland.
TripMatching voorziet in de behoefte van:
·         de reiziger -> krijgt een snelle aantrekkelijke op maat gesneden reisbegeleiding.
·         vervoerders en dienstverleners -> krijgen een nieuw modern afzetkanaal met hoge volumes.
·         vervoersinnovators -> krijgen een community met een schat aan informatie en partners.
·         werkgevers, instellingen en overheden -> krijgen inzicht in goedkopere en groenere alternatieven voor personenvervoer
Tripmatching koppelt vervoerssoorten en diensten aan elkaar en creëert daarmee kritieke massa voor alternatieven van vervoer die voorheen voor de reiziger niet mogelijk of goed zichtbaar waren!

Jouw bestemming is onze missie
Introductie   |  Waarom moet ik het hebben?   |  Wat is er anders aan?   |  Waarom wordt het een succes?   |  Contact